ΣΤΟΧΟΙ

Ο συνεταιρισμός μας έχει θέσει ως πρωταρχικό του στόχο την προμήθεια της Ελληνικής, και όχι μόνο, αγοράς με υψηλής ποιότητας ανθέων και πρασινάδων. Τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι αποκλειστικά Ελληνικής προέλευσης, εκσυγχρονισμένων ανθοκαλλιεργειών, στοιχεία σημαντικά στη σημερινή περίοδο κρίσης της Ελληνικής οικονομίας και προσπάθειας στήριξής της.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του επαγγέλματος ξεκίνησαν τη δημιουργία και λειτουργία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να ενημερώνονται οι παραγωγοί, πελάτες και συνεργάτες της Ανθαγοράς Αθηνών. Στόχος μας η ανάπτυξη και η εξυγίανση του κλάδου μας, που τόσο ταλαιπωρείται τα τελευταία χρόνια από τη γενικότερη κρίση. Πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε σε αυτό για το “αύριο” της ζωής μας και των οικογενειών μας.