Επίσκεψη του Προέδρου του ΙΓΕ στο χώρο του συνεταιρισμό μας 18/09/2019

Από την πολύ πρωινή επίσκεψη του Προέδρου του ΙΓΕ (ινστιτούτο γεωπονικών επιστημών) στο χώρο του συνεταιρισμό μας. Τα θέματα που συζητήθηκαν πολλά και ψηλά στην ατζέντα το θέμα των εργατών γης.

ige