Από την παρουσίαση του βιβλίου του επίκουρου καθηγητή κυρίου Αναστάσιου Δάρρα, στην Κεντρική Ανθαγορα Αθηνών. – 17/06/2020

foto69 foto68

Ο καθηγητής κ. Αναστάσιος Δάρρας παρουσιάζει:

«Ανθοκομία, καλλιέργεια και μετασυλλεκτική διαχείριση ανθέων και φυλλωμάτων»

▪️ βασικές αρχές φυσιολογίας που σχετίζονται με την #ανάπτυξη και την άνθιση

▪️ #διαχείριση του πολλαπλασιαστικού υλικού

▪️ ασθένειες και #εχθροί των ανθοκομικών καλλιεργειών

▪️ #βασικές #αρχές μετασυλλεκτικής διαχείρισης και ποιότητας ανθέων και φυλλωμάτων

▪️ #εμπορία και #διακίνηση ανθέων και φυλλωμάτων

▪️ #καλλιέργεια και διαχείριση των εμπορικότερων ανθοκομικών ειδών