Πρόσκληση σε ημερίδα “Η ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ “

Πρόσκληση για την ημερίδα υδροπονιας 4 Μαρτίου στον Βαρνάβα.
Το υλικό απευθύνεται σε απασχολούμενους στην γεωργία που θέλουν να εφαρμόσουν νέες μεθόδους, σε γεωπόνους, σε σπουδαστές Γεωπονίας και σε κατασκευαστές ή αντιπροσώπους εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην υδροπονία και θέλουν να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν τους ενδιαφερόμενους πελάτες τους.

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ