ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 27/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
————————

Το Διοικητικό Συμβούλιο της “Κεντρικής Ανθαγορας Αθηνών” ευχαριστεί τον Πρόεδρο και την Διοίκηση του Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αχαρνών για την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία για την κοινή αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος μας εξαιτίας της πανδημίας .Επίσης ευχαριστούμε τους δύο συνεργάτες του Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αχαρνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσακίρη και τον κύριο Κωνσταντίνο Μεταξά.

Για το Δ.Σ.
Κελμαγερ Αθανάσιος

foto32