Ωράριο Κεντρικής Ανθαγοράς Αθηνών για την Κυριακή των Βαϊων – 17/04/2022

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ

  ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ των ΒΑΪΩΝ  17 /04/2022 

06.00 πμ – 12.00 μ

 

FOTO86