Ωράριο Κεντρικής Ανθαγοράς Αθηνών για την Κυριακή 12/05/019

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  12/05/2019

                                                                                    ” ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ”  

                                                                                     ΑΠΟ ΤΙΣ 05.30 πμ  –  12.00 μmama2 mama1