Φορολογικά : Δεν έχουν υποχρέωση οι αγρότες για επαγγελματικούς λογαριασμούς

Επανέρχοµαι στο θέµα επειδή αρχίζω και εξοργίζοµαι, µε τον τρόπο που πάει να περάσει από κάποιους, το µήνυµα στου αγρότες, ότι «και καλά» πρέπει να φτιάξουν επαγγελµατικό λογαριασµό. Θα ασχοληθώ λοιπόν για τελευταία φορά µε αυτό διότι, υποχρεωµένοι να εκνευριστούν είναι οι ίδιοι οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους.

forologika-702

 

Με την τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆ΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 η οποία τροποποίησε την Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθµιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωµών µε Κάρτα, ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι επαγγελµατίες που είναι υπόχρεοι σεpos µε βάση τους ΚΑ∆, προκειµένου να δηλώσουν τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς τους στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑ∆Ε.

Με ηλεκτρονικά µέσα

Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής όπως, ενδεικτικά, µέσα πληρωµής µε κάρτα, εντολές άµεσης χρέωσης, µεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές µε µετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται µέσω του Επαγγελµατικού Λογαριασµού αφορούν αποκλειστικά την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Συναλλαγές που αφορούν στην εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου, µέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του µέσου συναλλαγής, διενεργούνται µέσω Επαγγελµατικού Λογαριασµού, που έχει δηλωθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. (Πηγή: Taxheaven ©)

Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας (Κ.Α.∆.) που ορίζονται ρητά στην απόφαση υποχρεούνται να έχουν µηχάνηµα pos στην έδρα τους, ώστε όταν πάει ένας πελάτης  τους, να µπορεί να πληρώσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Οι επιχειρηµατίες αυτοί, έχουν συνδέσει έναν τραπεζικό λογαριασµό, στο οποίο πηγαίνουν τα χρήµατα τα οποία εισπράττονται από την πληρωµή µέσω των καρτών. Τους λογαριασµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι τώρα και µέχρι τις 30 Απριλίου 2019 (σύµφωνα µε την τελευταία παράταση), να µπουν στην εφαρµογή του taxis και να τους δηλώσουν στην υπο-εφαρµογή που αναφέρεται στους επαγγελµατικούς λογαριασµούς.

Σε αυτή την πρώτη φάση, δεν συµπεριλαµβάνονται οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δραστηριότητας αριθµού που ξεκινάνε από 01 έως 03. Κι όταν λέω αγρότες, αναφέροµαι και στους ειδικού και στους κανονικού καθεστώτος.

Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο όσοι αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει σε όλους ότι δεν ισχύει. Τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν τόσο οι αγρότες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς, ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ελάχιστες διαφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν πουλάνε, εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές (τιµολόγια αγοράς). Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές αντιµετωπίζονται και θεωρούνται επιχειρηµατίες.

 

Δεν απαγορευέται κιόλας

Το γεγονός όµως, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δε σηµαίνει ότι απαγορεύεται κιόλας. Προαιρετικά µπορεί οποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να δηλώσει τον/τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του.

Ως επαγγελµατικό µπορεί να δηλώσει ο αγρότης ένα υπάρχων λογαριασµό, ή µπορεί απευθυνόµενος στην τράπεζα να ζητήσει να του ανοίξουν έναν λογαριασµό όψεως. Το πρόβληµα όµως που υπάρχει σε όλους τους αγρότες είναι το εξής: στην ουσία, όσους τραπεζικούς λογαριασµούς και  να έχουν, χρησιµοποιούν µόνον έναν: αυτόν που έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε, στον οποίο κατατίθενται οι επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός χρησιµοποιείται από τις τράπεζες προκειµένου να χορηγήσουν την κάρτα του αγρότη. Η οποία κάρτα του αγρότη χορηγείται µε βάση τις προβλεπόµενες εισπραχθείσες επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός, χρησιµοποιείται από τους αγρότες –εκτός από τις πληρωµές των εφοδίων, εργατών κλπ- και τις προσωπικές τους ανάγκες (super market, προσωπικές ή ιατρικές δαπάνες κλπ), οι οποίες δίνουν το αφορολόγητο κατά τη σύνταξη της φορολογικής δήλωσης σε όσους το δικαιούνται. Μέχρι να προκύψει υποχρέωση δήλωσης επαγγελµατικού λογαριασµού, καλό είναι οι αγρότες να µην δηλώνουν επαγγελµατικό λογαριαµό. Καλό είναι µάλιστα, να αναρωτηθούν, όταν τους πιέζει κάποιος να κάνουν επαγγελµατικό λογαριασµό, για ποιο λόγο τους πιέζει;

Χειρόγραφος πίνακας προσωπικού για την απασχόληση εργατών
Είτε οι αγρότες έχουν πολλά λεφτά και δεν τους νοιάζει, ή κάτι άλλο γίνεται. ∆εν εξηγείται διαφορετικά το ότι, φωνάζω 3 χρόνια τώρα ότι πρέπει να καταργηθεί  η υποχρέωση υποβολής χειρόγραφου πίνακα προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας για τους εργάτες γης και κανείς από τους αγρότες δε νοιάζεται. Κανείς, τόσες επιτροπές, οργανώσεις διεπαγγελµατικές, κλπ, δεν αγγίζει κανέναν τα πρόστιµα που πέφτουν;

 Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων
Νομού Καρδίτσας)