Χρόνια Πολλά ! Δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας στους Άντρες και στις Γυναίκες του Λιμενικού σώματος – 25/03/2020

Χρόνια Πολλά ! Δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας στους Άντρες και στις Γυναίκες του Λιμενικού σώματος
προσφέροντας Ελληνικά λουλούδια από τον Συνεταιρισμό μας!

foto31 foto30