mistletoe-5695085_960_720

Φορολογικά : Δεν έχουν υποχρέωση οι αγρότες για επαγγελματικούς λογαριασμούς

Επανέρχοµαι στο θέµα επειδή αρχίζω και εξοργίζοµαι, µε τον τρόπο που πάει να περάσει από κάποιους, το µήνυµα στου αγρότες, ότι «και καλά» πρέπει να φτιάξουν επαγγελµατικό λογαριασµό. Θα ασχοληθώ λοιπόν για τελευταία φορά µε αυτό διότι, υποχρεωµένοι να εκνευριστούν είναι οι ίδιοι οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους.

forologika-702

 

Με την τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆ΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 η οποία τροποποίησε την Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθµιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωµών µε Κάρτα, ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι επαγγελµατίες που είναι υπόχρεοι σεpos µε βάση τους ΚΑ∆, προκειµένου να δηλώσουν τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς τους στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑ∆Ε.

Με ηλεκτρονικά µέσα

Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής όπως, ενδεικτικά, µέσα πληρωµής µε κάρτα, εντολές άµεσης χρέωσης, µεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές µε µετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται µέσω του Επαγγελµατικού Λογαριασµού αφορούν αποκλειστικά την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Συναλλαγές που αφορούν στην εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου, µέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του µέσου συναλλαγής, διενεργούνται µέσω Επαγγελµατικού Λογαριασµού, που έχει δηλωθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. (Πηγή: Taxheaven ©)

Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας (Κ.Α.∆.) που ορίζονται ρητά στην απόφαση υποχρεούνται να έχουν µηχάνηµα pos στην έδρα τους, ώστε όταν πάει ένας πελάτης  τους, να µπορεί να πληρώσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Οι επιχειρηµατίες αυτοί, έχουν συνδέσει έναν τραπεζικό λογαριασµό, στο οποίο πηγαίνουν τα χρήµατα τα οποία εισπράττονται από την πληρωµή µέσω των καρτών. Τους λογαριασµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι τώρα και µέχρι τις 30 Απριλίου 2019 (σύµφωνα µε την τελευταία παράταση), να µπουν στην εφαρµογή του taxis και να τους δηλώσουν στην υπο-εφαρµογή που αναφέρεται στους επαγγελµατικούς λογαριασµούς.

Σε αυτή την πρώτη φάση, δεν συµπεριλαµβάνονται οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δραστηριότητας αριθµού που ξεκινάνε από 01 έως 03. Κι όταν λέω αγρότες, αναφέροµαι και στους ειδικού και στους κανονικού καθεστώτος.

Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο όσοι αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει σε όλους ότι δεν ισχύει. Τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν τόσο οι αγρότες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς, ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ελάχιστες διαφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν πουλάνε, εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές (τιµολόγια αγοράς). Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές αντιµετωπίζονται και θεωρούνται επιχειρηµατίες.

 

Δεν απαγορευέται κιόλας

Το γεγονός όµως, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δε σηµαίνει ότι απαγορεύεται κιόλας. Προαιρετικά µπορεί οποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να δηλώσει τον/τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του.

Ως επαγγελµατικό µπορεί να δηλώσει ο αγρότης ένα υπάρχων λογαριασµό, ή µπορεί απευθυνόµενος στην τράπεζα να ζητήσει να του ανοίξουν έναν λογαριασµό όψεως. Το πρόβληµα όµως που υπάρχει σε όλους τους αγρότες είναι το εξής: στην ουσία, όσους τραπεζικούς λογαριασµούς και  να έχουν, χρησιµοποιούν µόνον έναν: αυτόν που έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε, στον οποίο κατατίθενται οι επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός χρησιµοποιείται από τις τράπεζες προκειµένου να χορηγήσουν την κάρτα του αγρότη. Η οποία κάρτα του αγρότη χορηγείται µε βάση τις προβλεπόµενες εισπραχθείσες επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός, χρησιµοποιείται από τους αγρότες –εκτός από τις πληρωµές των εφοδίων, εργατών κλπ- και τις προσωπικές τους ανάγκες (super market, προσωπικές ή ιατρικές δαπάνες κλπ), οι οποίες δίνουν το αφορολόγητο κατά τη σύνταξη της φορολογικής δήλωσης σε όσους το δικαιούνται. Μέχρι να προκύψει υποχρέωση δήλωσης επαγγελµατικού λογαριασµού, καλό είναι οι αγρότες να µην δηλώνουν επαγγελµατικό λογαριαµό. Καλό είναι µάλιστα, να αναρωτηθούν, όταν τους πιέζει κάποιος να κάνουν επαγγελµατικό λογαριασµό, για ποιο λόγο τους πιέζει;

Χειρόγραφος πίνακας προσωπικού για την απασχόληση εργατών
Είτε οι αγρότες έχουν πολλά λεφτά και δεν τους νοιάζει, ή κάτι άλλο γίνεται. ∆εν εξηγείται διαφορετικά το ότι, φωνάζω 3 χρόνια τώρα ότι πρέπει να καταργηθεί  η υποχρέωση υποβολής χειρόγραφου πίνακα προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας για τους εργάτες γης και κανείς από τους αγρότες δε νοιάζεται. Κανείς, τόσες επιτροπές, οργανώσεις διεπαγγελµατικές, κλπ, δεν αγγίζει κανέναν τα πρόστιµα που πέφτουν;

 Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων
Νομού Καρδίτσας)

mistletoe-5695085_960_720

Με κίνδυνο να μείνουν χωρίς εργάτες οι αγρότες όλης της χώρας.

 

Με κίνδυνο να μείνουν χωρίς εργάτες οι αγρότες όλης της χώρας.

Τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς εργάτες γης και κτηνοτροφίας αντιμετωπίζουν για ακόμα μια φορά οι Έλληνες αγρότες καθώς ο νόμος για μετακκλησεις αλλοδαπών έληξε στο τέλος του 2018 και ο νέος δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Έτσι όσοι αγρότες θέλουν να καλέσουν εργατικά χέρια από τρίτες χώρες όπως συνηθίζεται αδυνατούν ενώ σε χειρότερη μοίρα βρίσκονται όσοι δήλωσαν τους εργάτες τους με το νόμο περί παράτυπων αλλοδαπών. Ο νόμος παράτυπα διαμένοντων αλλοδαπών έδινε το δικαίωμα στους αγρότες και κτηνοτρόφους να δηλώσουν τον εργάτη που είχαν χωρίς χαρτιά να τον ασφαλίσουν κανονικά στον πρώην ΟΓΑ με την διαδικασία του εργοσημου για έξι μήνες και να ανανεώνουν κάθε εξάμηνο. Ο νόμος αυτός τελείωσε μαζί με τις μετακκλησεις αλλοδαπών το 2018 με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανανεώσουν τις άδειες και είτε να μένουν χωρίς εργατικά χέρια είτε σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και να συλλαμβάνει τόσο τους αλλοδαπούς εργάτες όσοι και τους αγρότες εργοδότες .

Πληροφορίες του agrotes.eu αναφέρουν ότι ο νόμος θα είναι σε ισχύ μέχρι το Μάρτιο με μια αλλαγή που θα επηρεάσει πολύ την όλη διαδικασία. Όπως αναφέρουν κάποιοι οι παράτυπα διαμένοντες θα έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν μόνο έως τρεις φορές και μετά θα χάνουν το δικαίωμα και θα γίνανε στην πατρίδα τους βάζοντας τους αγρότες σε αναζητήσει νέου προσωπικού όταν η διαδικασία της μετακκλησης είναι αδύνατη.

Με ανησυχία περιμένουν τον νέο νόμο εκατοντάδες αγρότες που μας εκφράζουν την ανησυχία τους για την καθυστέρηση του νόμου καθώς όπως μας είπε ένας κτηνοτρόφος τώρα είναι η εποχή που τους έχουν μεγάλη ανάγκη και έχουν έρθει σε αδιέξοδο.

Ας ελπίσουμε το υπουργείο να μην καθυστερήσει άλλο την διαδικασία που ας μην ξεχνάμε έφερε πολλά χρήματα στα άδεια ασφαλιστικά ταμεία της χώρας .

mistletoe-5695085_960_720

Μέχρι 23 Ιανουαρίου οι προσφυγές για την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης

Μέχρι 23 Ιανουαρίου οι προσφυγές για την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης

4

Από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου μπορούν να υποβληθούν οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποτελεσμάτων της εξισωτικής αποζημίωσης, που πληρώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν τις προσφυγές είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων (ΚΥΔ).

mistletoe-5695085_960_720

42 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ – Τι πρέπει να προσέξουν και ποια παραστατικά να συγκεντρώσουν μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου 2019

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά ποια είναι τα παραστατικά, που πρέπει να βρίσκονται στον φάκελο τον οποίο θα παραλάβει το λογιστικό γραφείο που έχουμε αναθέσει τα φορολογικά μας. Η οργάνωση και συνέπεια θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη μείωση του φόρου.

Α. Παραστατικά εξόδων και εσόδων, που αφορούν όλους τους αγρότες αλλά και όσους γενικά δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα.

1.Εργόσημα : είναι ο τρόπος πληρωμής των εργατών γης που έχουμε απασχολήσει στις αγροτικές εργασίες. Εκδίδονται μέσω τράπεζας, ΕΛΤΑ, είτε με τραπεζικη ηλεκτρονική μορφή. Εκτός από τα παραστατικά της πληρωμής των εργοσήμων, πρέπει να έχουμε αντίγραφο με τα στοιχεία του εργάτη που δώσαμε το εργόσημο.

 1. Δαπάνες σίτισης των εργατών: Με βάση τις αποδείξεις αγοράς τροφίμων από το σούπερ-μάρκετ και φυσικά το ύψος των δαπανών να είναι ανάλογο των απασχολούμενων εργατών.
 2. Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ του αγρότη, που έχει πληρώσει μέσα στο 2018:  Συγκεκριμένα με κωδικους taxis μπαίνουμε στην εφαρμογή ΕΦΚΑ και εκτυπώνουμε το ποσό πληρωμής κάθε μήνα. Επίσης μπορούμε να εκτυπώσουμε στο τέλος του έτους την εκκαθάριση [Δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί τα στοιχεία αυτά ] . Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα, που σημαίνει έως την ημερομηνία λήξης και ότι αναγνωρίζονται και οι πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών που έγιναν το 2018 και αφορούν προηγούμενα έτη και φυσικά δεν είχαν καταχωρηθεί.
 3. Αμοιβή και Ασφαλιστικές εισφορές Ο.Γ.Α. μετακλητών εργαζομένων : Οι εισφορές αλλά και τα μεροκάματα, που έχουν πληρωθεί για απασχόληση αλλοδαπού τον όποιο έχετε κάνει μετάκληση, αποτελούν έξοδα.
 4. Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ), η  δήλωση γίνεται στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και περιέχει αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα καλλιεργήσιμα στρέμματα όσο και για τα συμφωνητικά μίσθωσης. Επίσης εμπεριέχεται και  η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, στην όποια αναγράφεται  το ποσό των ασφάλιστρων της αγροτικής παράγωγης(εισφορές ΕΛΓΑ). Μπορείτε να έχετε προσωπικούς κωδικούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να το εκδίδεται όσες φορές χρειαστεί.

Η δαπάνη των ασφαλίστρων καθώς και η δαπάνη της εταιρείας που συνέταξε την δήλωση αποτελούν έξοδα για τον αγρότη.

Επίσης η δήλωση αυτή αποτελεί και ένα εργαλείο ελέγχου για το τι δηλώθηκε ότι θα παραχθεί και το τι τελικά παράχθηκε.

 1. Συμφωνητικά μίσθωσης για χωράφια και γεωργικές εγκαταστάσεις. Τα συμφωνητικά μπορεί να είναι είτε μηχανογραφημένα, δηλαδή να έχουν γίνει από τον λογιστή μέσω taxis, είτε χειρόγραφα αυτό συμβαίνει για συμφωνητικά κάτω των 80ευρω/μηνα ( 960 ετησίως ανά συμφωνητικό ) , με γνήσιο υπογραφής στα ΚΕΠ, που σημαίνει ότι είναι εύκολο να ξεχαστούν στην δήλωση.
 2. Έσοδα και Έξοδα (προμήθειες και  έξοδα που γίνονται για λογαριασμό του αγρότη) που προκύπτουν από τις «εκκαθαρίσεις»,  που εκδίδουν οι συνεταιρισμοί για λογαριασμό του αγρότη, συνήθως στο τέλος του έτους.
 3. Ασφάλιστρα μηχανημάτων και αγροτικών μεταφορικών μέσων. Προσκομίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχετε παραλάβει από τον ασφαλιστή σας κατά την πληρωμή του και αφορά τα παραπάνω, μπορεί να είναι ετήσιο/εξάμηνο/τετράμηνο.
 4. Τέλη κυκλοφορίας  των αγροτικών μεταφορικών μέσων.
 5. Αποδείξεις πληρωμής από τους οργανισμούς άρδευσης. Συγκεκριμένα στην περιοχή μας από το  ΤΟΕΒ Βέροιας και ΤΟΕΒ Σταυρού.
 6. Βεβαίωση ή άλλα παραστατικά της Τράπεζας για τους τόκους του 2018, των δανείων που έχετε λάβει στο 2018 ή και σε προηγούμενα χρόνια. Τα δάνεια μπορεί να αφορούν καλλιεργητικά, δάνεια για αγορά αγρών, αγροτικού εξοπλισμού, όχι όμως και καταναλωτικά ή αγοράς/επισκευής της κατοικίας σας. Ο σκοπός του δανείου αναγράφεται στην  σύμβαση που έχετε υπογράψει με την Τράπεζα.
 7. Έξοδα τηλέφωνου και ταχυδρομικά. Μπορεί να υπολογιστεί μέρος αυτών, ως έξοδα της γεωργικής δραστηριότητας, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
 8.  Έξοδα (καύσιμα, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας, επισκευές/συντηρήσεις) του Ε.Ι.Χ που χρησιμοποιεί ο Αγρότης. Μπορεί να υπολογιστεί μέρος αυτών ως έξοδα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
 9. Έξοδα ταξιδιών και μετακινήσεων (εισιτήρια, διόδια, δαπάνες Ε.Ι.Χ, δαπάνες διαμονής, κ.λπ) που κάνει ο αγρότης και έχουν σχέση με την εργασία του (π.χ  επίσκεψη σε κλαδικές εκθέσεις (AGROTICA 2018), ή σε κρατικές υπηρεσίες).
 10. Επισφάλειες ( «Κανόνια» ) από Εμπόρους, στους οποίους έχετε πουλήσει προϊόντα σας. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ( η απαίτηση να είναι ανεξόφλητη πάνω από 1 έτος και να έχουμε κινηθεί νομικά, εναντίον του οφειλέτη μας ) , θεωρούνται έξοδα της χρονιάς. Προσοχή, γιατί πολλές φορές το ποσό είναι σημαντικό.
 11. Επιδοτήσεις (ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ). ) , που λάβατε μέσα στο 2018 και αφορούν το 2018. Για όσες επιδοτήσεις λάβατε το 2018 και αφορούν τα προηγούμενα έτη, πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος.
 12. Επιστροφή ειδικού Φόρου Πετρελαίου, που τυχόν λάβατε στο 2018. Θεωρείται Έσοδό σας.
 13. «Διανομή πλεονάσματος» από τα Κέρδη Συνεταιρισμού, που λάβατε, ως μέλη του, το 2018 .
 14. Πωλήσεις Παγίων. Υπολογίζουμε το αποτέλεσμα ( κέρδος ή ζημία ) που είναι ίσο με : Τιμή πώλησης μείον αναπόσβεστη αξία του πωληθέντος παγίου.
 15. Αποζημιώσεις που πήρατε από τον ΕΛ.Γ.Α. Δεν φορολογούνται, αλλά αναγράφονται στις δηλώσεις, ως πληροφοριακό στοιχείο και επίσης αποτελούν «αποδεικτικό στοιχείο», των μειωμένων σε σχέση με τα έξοδα, πωλήσεων σας.

Τέλος κάθε άλλο παραστατικό στοιχείο με το οποίο αποδεικνύεται το έξοδο που έγινε και επίσης το έξοδο αυτό να αφορά την γεωργική δραστηριότητα και όχι προσωπικές ανάγκες. 

Β. Παραστατικά εσόδων και εξόδων που αφορούν τους  αγρότες του «ειδικού καθεστώτος» αλλά και όσους γενικά δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα.

 1. Τιμολόγια αγοράς ( Έσοδο) , που έχουν εκδώσει για την συναλλαγή με εσάς οι διάφοροι πελάτες σας.
 2. «Ειδικό στοιχείο πώλησης» ( Έσοδο). Εκδίδεται για πωλήσεις λιανικής και πωλήσεις σε άλλους αγρότες.
 3. Τιμολόγια για αγορές γεωργικών εφοδίων, όπως φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, σπόροι και οτιδήποτε έχετε αγοράσει για την αγροτική ή κτηνοτροφική δραστηριότητα σας.
 • Καλό θα ήταν όταν έχετε πολλές και επαναλαμβανόμενες αγορές από κάποιον προμηθευτή, να ζητήσετε από αυτόν, μια εκτύπωση της καρτέλας σας, (εφόσον φυσικά τηρεί) ώστε να γίνει έλεγχος ότι έχετε όλα τα παραστατικά, για να μην χαθεί κάποιο έξοδο.
 • Σε περίπτωση που έχετε χάσει κάποιο παραστατικό, μπορείτε να ζητήσετε επικυρωμένο αντίγραφο από τον προμηθευτή σας.
 • Τιμολόγια αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ  θα πρέπει να γίνεται εξόφληση μέσω Τράπεζας(κατάθεση, επιταγή, ηλεκτρονική πληρωμή.).
 1.  Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης για δαπάνες μέχρι 100 ευρώ εκάστη απόδειξη, που έχετε λάβει για αγορές, που αφορούν τις γεωργικές  εργασίες σας. Πρέπει όμως, είτε να αναγράφεται αναλυτικά το είδος, είτε να προκύπτει από το αντικείμενο του προμηθευτή (σκαπτικά εργαλεία, σύρματα, χρώματα κλπ.)
 2. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από γεωπόνους, συμβούλους για υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίων βελτίωσης, μελέτες για αγορές πάγιων και συμμέτοχη σε πρόγραμμα νέων αγροτών. Αν σας έχουν κάνει μια μελέτη στο έτος 2018 ή έχετε ενταθεί σε κάποιο πρόγραμμα μην ξεχάσετε να προσκομίσετε και αυτά τα δικαιολογητικά.
 3. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες από αγρότες, είτε από άλλους επαγγελματίες όπως όργωμα, ράντισμα καθώς και από θεριζοαλωνιστικές μηχανές, ελαιοτριβεία κλπ. Ακόμα και αν πληρώσατε σε είδος [ Τότε είναι έσοδο και έξοδο, ταυτόχρονα ].
 4. Αποδείξεις  αγοράς καυσίμων (πετρελαίου ή βενζίνης  εφόσον χρησιμοποιούνται για τα αγροτικά μηχανήματα).  Έως και 300 ευρώ ανά συναλλαγή μπορεί  να εκδίδεται  Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.)  και στο πίσω μέρος αυτής μπαίνει η σφραγίδα του πρατηριούχου και αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος. Για αγορά αξίας πάνω από 300 ευρώ, χρειάζεται τιμολόγιο.
 5. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών μηχανημάτων/μεταφορικών μέσων/αγροτική εγκατάσταση (πχ τρακτέρ, αγροτικό αυτοκίνητο, αποθήκη).
 6.  Τιμολόγια αγοράς ανταλλακτικών, για τα αγροτικά μηχανήματα.
 7. Λογαριασμοί της ΔΕΗ και δεν εννοούμε βεβαία του σπιτιού μας, αλλά αυτή που χρησιμοποιείται στις αγροτικές εργασίες όπως είναι όταν στα χωράφια η άρδευση γίνεται με πομόνες ή κτηνοτροφικές/αγροτικές αποθήκες.
 8. Τιμολόγια δαπανών, που έχουν να κάνουν με την λογιστική οργάνωση και διαχείριση και είναι αγορά γραφικής ύλης, κλασέρ, φάκελοι, σφραγίδες κλπ. Καθώς επίσης και κάθε είδους έντυπο (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες  καθώς και οι αντίστοιχες συνδρομές), που είναι σχετικές με την γεωργική δραστηριότητα.
 9. Τιμολόγια για αγορά ειδικής ένδυσης και προστασίας στις αγροτικές εργασίες, όπως  οι προστατευτικές στολές για ράντισμα, στολές μελισσοκόμων, κάσκες, γαλότσες κ.λ.π.
 10. [ Προσοχή δεν είναι όλες οι Αγορές έξοδα ]. Τιμολόγια για αγορές πάγιων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της γεωργικής δραστηριότητας (μηχανήματα, κατασκευή αγροτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επτυπωτές, κ.λ.π). Σημειώνουμε ότι η αξία των τιμολογίων αυτών δεν αφαιρείται από τα έξοδα εφάπαξ στην χρονιά που αγοράστηκαν, αλλά τμηματικά σε περισσότερα έτη με βάση τον  προβλεπόμενο συντελεστή απόσβεσης (ανάλογα το είδος του παγίου 4%, 10% και 20%, επί της συνολικής αξίας) εκτός και εάν είναι αξίας μικρότερης των 1500 ευρώ, για το κάθε πάγιο.

Οι Αγρότες του Κανονικού Καθεστώτος έχουν ήδη προσκομίσει τα τιμολόγια αυτά ( για το χρονικό διάστημα που αφορά Ιαν. – Σεπτ. 2018 ) για τις ανάγκες της Δήλωσης Φ.Π.Α, , που γίνεται κάθε τρίμηνο. ( τέλος 4ου, 7ου, 10ου και 1ου , του επόμενου έτους)  

Άρα τους αγρότες του «κανονικού καθεστώτος», για τα ανωτέρω παραστατικά, τους αφορούν τα υπ΄ αρ. 3-13, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν στην περίοδο Οκτ. – Δεκ. 2018 και φυσικά ότι αυτά που αφορούν και την προηγούμενη περίοδο ( Ιαν. – Σεπ. ) και τα έχετε ξεχάσει.

Γ. Παραστατικά εξόδων και εσόδων, που αφορούν τους αγρότες του «κανονικού καθεστώτος».

 1. Τιμολόγια Αυτοτιμολόγησης : Εκδίδονται από τον αγοραστή έμπορο, εφόσον, ο αγρότης του «κανονικού καθεστώτος», του έχει παραχωρήσει τέτοιο δικαίωμα. Συνήθως είναι από τα παραστατικά, που οι Αγρότες ξεχνούν.
 2. Συμπληρωματικά τιμολόγια ή πιστωτικά. Εκδίδονται, συνήθως στο τέλος του έτους.
 3. Τιμολόγηση όλων των «Δελτίων Αποστολής» ( Παραστατικά Διακίνησης ) , που τυχόν εκδώσαμε και δεν τιμολογήσαμε.
 4. Δικαιώματα ( τέλη ), που πληρώνετε στους Δήμους, όσοι πουλάτε σε Λαϊκές Αγορές.

Δ. Σημεία που πρέπει να προσέξουμε

 1. «Μετάταξη», από το ένα καθεστώς ( ειδικό ή κανονικό ) στο άλλο. Ανάλογα με τον τζίρο που έχετε πραγματοποιήσει ( 15.000 και άνω σύνολο πωλήσεων έτους 2018 ) ή επιδοτήσεις (5.000 και άνω σύνολο που λάβατε στο έτος, ανεξαρτήτως ποιο έτος αφορούν ), θα πρέπει ίσως από 01/01/2019 να ενταχθείτε σε άλλο καθεστώς Φ.Π.Α. αγροτών. Και το σημαντικό ζήτημα είναι ότι εφόσον κάποιος αγρότης του «ειδικού», ξεπεράσει ένα από τα δύο ανωτέρω όριο πρέπει υποχρεωτικά ( και μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019 ), να ενταχθεί στο « κανονικό καθεστώς».
 2. Ληφθείσες μέσα στο 2018, επιδοτήσεις, που αφορούν το 2017 και προηγούμενα έτη. Πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές /τροποποιητικές δηλώσεις. ( εφόσον φυσικά δεν έχουν γίνει ή οι επιδοτήσεις αυτές, δεν έχουν ήδη περιληφθεί στην αρχική δήλωση ) των εισοδημάτων του έτους 2017.
 3. Τα παραστατικά λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αποτελέσματος ανεξάρτητα, αν έχουν εισπραχθεί ( έσοδα ) ή έχουν εξοφληθεί ( έξοδα ).
 4. Προσοχή : Εκτός από την κάλυψη των τεκμηρίων που πρέπει να προσέξουμε, υπάρχουν και οι «έμμεσες τεχνικές ελέγχου», με βάση τις οποίες ένας φορολογούμενος ελέγχεται. Μια από τις «τεχνικές» αυτές, είναι και ο έλεγχος των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου.
 5. Προσοχή : Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου ( από 1.900 έως 2.100 ευρώ ) , οι αγρότες ( κατά κύριο επάγγελμα ), απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ( πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες και ηλεκτρονικές πληρωμές σας μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής (web,mobile & phone banking)) .

Το Ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών είναι :

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης
1-10.000 10%
10.000,01-30.000 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

 

Λογίστρια-φοροτεχνικός
Λιλιοπούλου Εύα
Μέλος Δ.Σ ΕΦΕΕ Ημαθιας

mistletoe-5695085_960_720

Στη Βουλή η τροπολογία για απαλλαγή συνεταιρισμένων αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος

AGROTIS APALLAGI FOROLOGIKO

Κατατέθηκε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για την απαλλαγή από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής τόσο των αγροτικών συνεταιρισμών όσο και των αγροτών- μελών τους από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση». Έρχεται δε ως συνέχεια της σχετικής εξαγγελίας που είχε κάνει από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Η απαλλαγή, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, ισχύει ανεξάρτητα αν έχει παρέλθει ή όχι πενταετία από την πρώτη έναρξη εργασιών του συνεταιρισμένου αγρότη ή του συνεταιρισμού.

Από το τέλος επιτηδεύματος, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, απαλλάσσονται επίσης οι σχολικοί συνεταιρισμοί, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε αδράνεια.

Η αιτιολογική έκθεση

«Άρθρο …

Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/2011

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 καταργείται η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος 500€ από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη διάταξη της περίπτωσης β) εξαιρούνται γενικώς από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος οι εν λόγω φορείς.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2 εξαιρούνται από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων) καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης πτώχευσης ή σε αδράνεια.

Στόχος της ρύθμισης είναι αφενός η παροχή φορολογικών κινήτρων για ένταξη σε συνεταιριστικές μορφές δραστηριότητας αλλά και για σύσταση αντίστοιχων νομικών οντοτήτων και, αφετέρου, η απαλλαγή από φορολογικά βάρη των φυσικών και νομικών προσώπων ή οντοτήτων που δεν ασκούν πλέον εν τοις πράγμασι επιχειρηματική δραστηριότητα».

Η προτεινόμενη ρύθμιση

«Άρθρο…

Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/2011

Το άρθρο 31 του ν.3986/2011 (Α’ 152) τροποποιείται ως εξής:

1. Στην περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 31, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Από 1.1.2019 καταργείται η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου.».

2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους, οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α’ 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος, εφαρμόζεται αναλογικό η παρ. 2.».

mistletoe-5695085_960_720

Αγροτικά προϊόντα, στο 13%, και τα άνθη

Στις 28 Ιουλίου 2017, η Ελληνική Βουλή, ψήφισε τον νόμο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», στην ΡΞ/28-7-2017 Ολομέλειά της. Το άρθρο 10 «Τροποποίηση Κώδικα ΦΠΑ» στην παράγραφο 1, αναφέρει «Μετά την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του ν.2859/2000 (Α΄248), προστίθεται νέα παράγραφος 7α ως εξής: «7α. Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. (Δ.Κ. ΕΧ 0603 και ΕΧ 0604)». Με αυτή την διατύπωση τα δρεπτά άνθη και οι πρασινάδες επανέρχονται στα αγροτικά προϊόντα και στον ΦΠΑ 13%.
Στις 16 Ιουλίου 2015, μέσα στην δίνη των ραγδαίων εξελίξεων στην πολιτικοοικονομική ζωή του τόπου, εκ παραδρομής, ή/και λόγω ανυπαρξίας επαρκούς αγροτικής εκπροσώπησης, ψηφίσθηκε ο νόμος 4334/2015 που ενέταξε όλα στον κανονικό ΦΠΑ (23% τότε και 24% σήμερα), εκτός από τα αγροτικά προϊόντα, όπου δεν περιελήφθησαν τα δρεπτά άνθη και πρασινάδες.
Ο Αγροτικός Ανθοκομικός Συνεταιρισμός Αθηνών-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα από την διετή «τιμωρία του 24%».
Ο Αγροτικός Ανθοκομικός Συνεταιρισμός Αθηνών-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, χωρίς κορώνες και φασαρίες, μεθοδικά ενημέρωσε στις 23/2/2017 τον Σύμβουλο του ΥπΑΑΤ κ Α. Μπακούρο και τον Γενικό Γραμματέα ΥπΑΑΤ κ Ν. Αντώνογλου, στις 3/5/2017 τον Υφυπουργό ΑΑΤ κ Β. Κόκκαλη, στις27/5/2017 ξεναγήσαμε στις εγκαταστάσεις της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΘΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ τον κ Α. Μπακούρο (Σύμβουλο ΥπΑΑΤ), στις 14/6/2017 μας δέχθηκε σε ακρόαση η Υφυπουργός Οικονομικών κα Κ. Παπανάτσιου, στις 4/7/2017 ενημερώσαμε για όλα τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ Ε. Αποστόλου, στις 21/7/2017 ξεκίνησε η προσπάθεια ενημέρωσης όλων των Βουλευτών, που εκλέγονται στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι αγρότες-ανθοπαραγωγοί μέλη του Αγροτικού Ανθοκομικού Συνεταιρισμού Αθηνών-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, με την Βουλευτή κα Γ. Μαρτίνου (ΝΔ) και τον Βουλευτή κ Γ. Γκιόκα (ΚΚΕ) να είναι οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας, στις 25/7/2017 η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής προσκάλεσε τον κ Α. Κελμάγερ και Δ. Μιχαηλίδη για να την ενημερώσουν για το συγκεκριμένο άρθρο 10, στις 28/7/2017 η Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής με εισηγητή τον Βουλευτή της πλειοψηφίας κ Κ. Παυλίδη ψήφισε τον Νόμο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», όπου στο άρθρο 10, αποκατέστησε την διετή «εκ παραδρομής» αδικία.
Ακόμα και ο αγορητής της μειοψηφίας (Βουλευτής κ Γ. Κουτσούκος) είπε στην Βουλή: «Θα ψηφίσουμε, επίσης, τις διατάξεις που διορθώνουν τα δικά σας ημαρτημένα. Θα το υποστηρίξουμε κι αυτό. Είναι ανάγκη, όμως, να έρχεται ο άνθρωπος (υπονοώντας τον Πρόεδρο κ Α. Κελμάγερ) εδώ πέρα με τη γλάστρα, για να μας λέει ότι αυτά τα άνθη έχουν 13% κι άμα τα κόψουμε, τα δρεπτά άνθη δηλαδή, είναι στο 24% και πρέπει να το λύσουμε;»
Είναι μια γνωστή συμπεριφορά ότι η αποτυχία είναι συνήθως «ορφανή» ενώ για μια επιτυχία ερίζουν πολλοί «πατεράδες». Ο Αγροτικός Ανθοκομικός Συνεταιρισμός Αθηνών-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (Ανθέων 21, Προμπονά, Άνω Πατήσια, Αθήνα) με το σημερινό του Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Αθανάσιος Κελμάγερ (Πρόεδρος), Άγγελος Αγγελόπουλος (Αντιπρόεδρος), Κώστας Ηρειώτης (Ταμίας), Χρήστος Φλεριανός (Γραμματέας), Γιάννης Παπαλεξανδράκης, Σταύρος Κιτάντης & Αλέξανδρος Μόσχος,ευχαριστεί όλους όσους άκουσαν τα συγκροτημένα επιχειρήματά του, και ανταποκρίθηκαν στα όρια των αρμοδιοτήτων τους ή/& των δυνατοτήτων τους, στην αποκατάσταση της αδικίας. Τα μέλη του ΔΣ του ΑΑΣΑ-ΚΑΑ είναι ικανοποιημένα να μπορούν να ανταποκρίνονται στον πολλαπλό ρόλο τους, και ως παραγωγοί, και ως οιονεί γεωτεχνικοί, και ως τεχνικοί, και ως αγροεργάτες, και ως λογιστές, και ως μεταφορείς, και ως πωλητές, και ως οικογενειάρχες, και ως μέλη της κοινωνίας, και ως συλλογικά υπεύθυνοι εκπρόσωποι του Συνεταιρισμού μας.
Ο Αγροτικός Ανθοκομικός Συνεταιρισμός Αθηνών-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ προσκαλεί όλους να συμμετέχουν ενεργά στις συμμετοχικές επιλογές της εκλεγμένης από όλους συλλογικότητας, εδώ και 55 χρόνια, συνεχώς, στο ίδιο μέρος, στον Προμπονά, στα Άνω Πατήσια, Αθηνών, όπου συναντάμε αγρότες-ανθοπαραγωγούς από τον Μαραθώνα, από το Μενίδι, από τα Μέγαρα, από την Τροιζήνα, από την Ιεράπετρα, από την Κώ και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Μόνο η οργανωμένη συλλογική, συμμετοχική, συνεταιριστική προσπάθεια μπορεί να αποδώσει και να φέρει τα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Ανθοκομικού Συνεταιρισμού Αθηνών-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ της 19/7/2017 ήδη τέθηκαν μερικές μελλοντικές προτεραιότητες για όσους πιστεύουν στην συλλογικό προσανατολισμό των προσπαθειών του κάθε ενός αγρότη-ανθοπαραγωγού, που είναι:
1.  Η υποστήριξη συλλογικής συνεταιριστικής δράσης και μέσω φορολογίας εισοδήματος οδηγεί στην σκέψη ότι οι φορείς κοινωνικής οικονομίας θα έπρεπε να εξαντλούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αυτοτελώς με το 10% της φορολόγησης του εισοδήματος του φορέα κοινωνικής οικονομίας στον οποίο μετέχουν.
2.  Η ανάγκη για αναστροφή του δραματικού 80-20 (80% εισαγόμενα και μόνο το 20% από Ελληνική παραγωγή) στην αγορά των δρεπτών ανθέων και πρασινάδων, πρέπει να διερευνηθεί εάν μπορεί να στηριχθεί επαρκώς με διαφοροποίηση, ίσως δίνοντας έμφαση σε Ελληνικά Ενδημικά Αυτόχθονα Ανθη ως πιλοτικό έργο στο ΠΑΑ 2014-2020.
3.  Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων με λειτουργία πιο σύγχρονου δημοπρατηρίου δρεπτών ανθέων και πρασινάδων, ίσως και με προσανατολισμό στην δημιουργία προυποθέσεων λειτουργίας HUBδρεπτών ανθέων και πρασινάδων για τα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή, είναι μια σημαντική μελλοντική προοπτική.
4.  Οι Ομάδες Παραγωγών είναι μια πολύ καλή προοπτική και εξετάζεται.
Ο Αγροτικός Ανθοκομικός Συνεταιρισμός Αθηνών-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ επιθυμεί να διερευνήσει τις μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές των δρεπτών ανθέων & πρασινάδων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στο πολλαπλασιαστικό υλικό, στην εμπορία και στην λιανική και με σταθερές συνεργασίες άλλα και στο Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών που σχεδιάζεται να γίνει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στην Αθήνα, στις 11 Οκτ 2017. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν
Για τον ΑΑΣΑ-ΚΑΑ,, Αθανάσιος Κελμάγιερ, 6932381604