Συνάντηση των Εμπόρων Ανθέων Βορείου Ελλάδος με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εμπόρων Ανθέων και την Κεντρική Ανθαγορά Αθηνών .

~ Πρώτη συνάντηση των Εμπόρων Ανθέων Βορείου Ελλάδος με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εμπόρων Ανθέων και την Κεντρική Ανθαγορά Αθηνών την οποία εκπροσώπησε ο πρόεδρός της κος Αθανάσιος Κελμάγερ στην Θεσσαλονίκη στις 20/10/2017.~

ΣΥΝΑΝΤΙΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ 3 ΣΥΝΑΝΤΙΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ 4 ΣΥΝΑΝΤΙΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ 5 ΣΥΝΑΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ 1 ΣΥΝΑΤΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 2